Regulamin

 

 1. Sklep internetowy Galerii Autorskiej Macieja Markiewicza, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.galeria.maciejmarkiewicz.com umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu i jest własnością Macieja Markiewicza, mail: maciej@maciejmarkiewicz.pl, NIP: 787-156-30-98.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Macieja Markiewicza (zwanego dalej Galerią) dzieł sztuk plastycznych (zwanymi dalej dziełami) za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem www.galeria.maciejmarkiewicz.com na terytorium Polski. Istnieje możliwość sprzedaży dzieł z dostawą poza terytorium Polski, z zastrzeżeniem, że sposób płatności oraz koszty dostawy przedmiotu zamówienia  będą każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.
 3. Wszystkie dzieła sztuki, zaprezentowane na stronie internetowej www.galeria.maciejmarkiewicz.com, są dziełami wykonanymi własnoręcznie przez twórcę, Macieja Markiewicza. Galeria przedstawia cyfrowe zdjęcia dzieł. Na zdjęciach mogą wystąpić nieznaczne różnice w stosunku do oryginału; w przypadku znaczniejszych różnic, fakt ten zostanie wskazany w opisie sfotografowanego dzieła.
 4. Obrazy, co do zasady, dostępne są bez oprawy.
 5. Ceny podane na stronie internetowej www.galeria.maciejmarkiewicz.com są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Cena określona przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Galeria zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania nowych produktów, wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 6. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu.
 7. Standardowo, na terytorium Polski zamówiony produkt dostarczany jest, według wyboru Klienta, przez firmy kurierskie lub Pocztę Polską. Koszty dostawy przedmiotu zamówienia pokrywa Kupujący, według stawek zawartych w formularzu zamówienia. Sposób dostawy oraz koszty przesyłki poza terytorium Polski ustalane są każdorazowo indywidualnie.
 8. Zamówienie w Galerii składa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie internetowej. W momencie potwierdzenia przez Galerię zamówienia, złożonego przez Kupującego, dochodzi do zawarcia umowy. Przedmiotem umowy jest dzieło sztuki wymienione w zamówieniu. Warunkiem realizacji transakcji jest prawidłowe wypełnienie formularza przez Kupującego, zawierającego wszystkie niezbędne dane.
 9. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w piątek po godz.14.00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą w pierwszym najbliższym dniu roboczym.
 10. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Galerii – w przypadku płatności przelewem lub z momentem potwierdzenia zamówienia – w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.
 11. Możliwe są następujące formy płatności: za pobraniem – zapłata gotówką przy odbiorze produktu (Galeria zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień), przelewem – na rachunek bankowy Galerii oraz przelewem online (forma płatności elektronicznej). W przypadku zamówień z dostawą poza terytorium Polski płatność realizowana jest przelewem.
 12. Jeżeli płatność nie nastąpi maksymalnie do 5 dni roboczych od dnia akceptacji zamówienia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Jest to jednoznaczne z rozwiązaniem umowy pomiędzy Galerią i Kupującym. Kupujący otrzyma maila z informacją o zaistniałej sytuacji i przyczynie anulowania zamówienia.
 13. Przesyłka wysyłana jest na adres wskazany w formularzu zamówienia. W zakresie realizacji zamówienia należy wziąć pod uwagę, że termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu. Przesyłki są dostarczane przez Pocztę Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni, przez firmę kurierską – zazwyczaj w terminie 1-2 dni roboczych.
 14. Zgodnie z  Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru (prawo to dotyczy transakcji, w których kupującym jest konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupów w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej; istnieje możliwość przesłania oświadczenia w formie elektronicznej, na adres galeria@maciejmarkiewicz.pl. Klient zwraca otrzymany towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Zwracany w tym trybie produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, w pełni kompletny, nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu niż do celów jego sprawdzenia. Do przesyłki zwrotnej prosimy dołączyć dowód zakupu. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu produktu Galeria dokona jego sprawdzenia. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, Galeria w terminie 7 dni roboczych dokona zwrotu zapłaty. Koszty związane ze zwrotem towaru pokrywa Kupujący. Galeria nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku dzieł sztuki, wykonywanych na specjalne zamówienie Klienta.
 15. Wszystkie dzieła są pracami autorskimi Macieja Markiewicza, a każde z nich jest pojedynczym egzemplarzem. Reklamować można wyłącznie produkt, który podczas wysyłki został uszkodzony lub zniszczony oraz produkt, dostarczony niezgodnie z zamówieniem.
 16. Reklamację należy zgłosić drogą mailową na adres Galerii galeria@maciejmarkiewicz.pl. Należy podać numer zamówienia, przyczynę reklamacji oraz pełne dane osobowe. Galeria nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. W terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki Galeria drogą elektroniczną ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Galeria zwróci Klientowi równowartość zamówionych dzieł. Należność zostanie zwrócona w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Istnieje możliwość wymiany dzieła na inne, a różnica w cenie zostanie rozliczona pomiędzy stronami.
 17. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy w obecności dostawcy sporządzić protokół szkody. O sytuacji należy powiadomić Galerię. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uznania przesyłki za niekompletną lub uszkodzenia w transporcie.
 18. Zdjęcia produktów zamieszczone na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić kolorystycznie od oryginału; zależy to od indywidualnego ustawienia monitora i kąta patrzenia na niego. Nieznaczne różnice kolorystyczne pomiędzy prezentacją internetową a wyglądem oryginału a także ewentualne różnice wskazane w opisie dzieła nie mogą być przedmiotem reklamacji.
 19. W przypadku zwrotu dzieła z tytułu odstąpienia od umowy lub reklamacji Galeria wskaże niezwłocznie drogą mailową adres, na jaki należy przesłać produkt.
 20. Zwrot należności z tytułu odstąpienia od umowy lub reklamacji – jeżeli Klient dokonał płatności przelewem zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Galerii identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Galerii za pośrednictwem formularza kontaktu zamieszczonego na stronie internetowej www.galeria.maciejmarkiewicz.com. Galeria zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
 21. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów realizacji zamówienia oraz za odrębną zgodą dla celów promocyjno – marketingowych.
 22. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia dzieł znajdujące się w Galerii Autorskiej Macieja Markiewicza zarejestrowanej pod domeną o nazwie www.galeria.maciejmarkiewicz.com są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody autora. Wykorzystywanie zdjęć i opisów w całości lub fragmentach bez zgody autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego.
 23. Galeria dopuszcza możliwość sprzedaży fotografii dzieł oraz udzielenia licencji do publikacji zdjęć, zamieszczonych na stronie www.galeria.maciejmarkiewicz.com. Zasady i warunki wykorzystania fotografii dzieł będą przedmiotem odrębnych ustaleń.
 24. Regulamin określa zasady zakupów w Galerii. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.                                                                                                              
 
Malarstwo  Akwarela  Rysunek